Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus

Tunnistamme vastuumme kotimaisena yrityksenä ja työllistäjänä. Toimialamme on olennaisessa asemassa niin ympäristöön kuin harmaaseen talouteen liittyvissä haasteissa ja haluamme omalta osaltamme olla osa vastuullista tulevaisuutta.

jalon-vastuu

Yhteiskunnallinen vastuu

Perheyrityksenä olemme vastuullinen työllistäjä ja rakennusliikkeenä yhteiskunnan rakentaja.

Palveluksessamme työskentelee ainoastaan Suomen työmarkkinoille rekisteröityä työvoimaa. Työntekijöidemme hyvinvoinnista huolehdimme laajennetulla työterveyspalvelulla sekä terveellä, tasapainoisella ja tasapuolisella työkulttuurilla. 

Työnantajana haluamme olla reilu, turvallinen ja tasa-arvoinen yritys, ja perusarvomme ovat avoimuus ja mutkattomuus. Noudatamme ja vaalimme rakennusalan eettisiä ohjeita, emmekä syrji ketään iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Jalon ei hyväksy kiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössä. 

Huolehdimme että työympäristömme on turvallinen, ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Jalon velvoittaa sekä työntekijänsä että alihankkijat ja aliurakoitsijat käyttämään rakennustyömailla tarvittavia suojavälineitä, kuvallista henkilötunnistetta sekä huolehtimaan työmaan turvallisuudesta kukin tahollaan. Työtapaturmien suhteen tavoittelemme nollatasoa.

Jalonin työntekijöiden ja muiden sidosryhmien käytössä on Ilmoituskanava, jonka kautta asianosainen voi tehdä nimettömän ilmiannon mahdollisista väärinkäytösepäilyistä. Näin haluamme varmistaa, että koko toimitusketjumme noudattaa hyviä ja eettisiä liiketoimintatapoja.

Ympäristövastuu

Jalon pyrkii huomioimaan rakentamisessa niin asukkaiden kuin sen ympäristössä asuvien ja liikkuvien ihmisten viihtyvyyden sekä laajemmat ympäristövaikutukset. 

Kiinteistökehitystyössämme teemme  yhteistyötä paikallisten kaavoitusviranomaisten kanssa ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan elinvoimaisen kaupunkikuvan luomiseen. Näin kehitämme osaltamme kestäviä koteja optimaalisiin sijanteihin ja edistämme monimuotoisen ympäristön säilymistä kehittyvässä kaupunkimiljöössä. 

Uudiskohteemme sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle, ja pyörävarastojen ja latauspisteiden avulla edistämme kevyen liikenteen ja sähköautoilun käyttöä. Lisäksi hankekohtaisesti panostamme mahdollisuuksien mukaan sellaisiin suunnitteluratkaisuihin, jotka vähentävät rakentamiemme talojen ympäristökuormitusta koko elinkaaren aikana.

Rakentamisvaiheessa pyrimme energiatehokkuuteen ja jätteen määrän vähentämiseen toiminnassamme. Jätteen lajittelu ja hyötykäyttö on huomioitu Jalonin jätesuunnitelmissa.

Taloudellinen vastuu

Perheyrityksenä ja työnantajana liiketoimintamme jatkuvuus ja kestävyys on meille tärkeää. Laadukas asiakaspalvelu ja pitkäjänteinen yhteistyö on meille pitkäkestoisen ja laadukkaan liiketoiminnan perusta.

Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta huolehtiminen. Jalon Groupille on myönnetty AAA-luottoluokituksen johdosta Suomen Vahvimmat-sertifikaatti Asiakastieto Oy:n puolesta vuonna 2022.

Jalonin tytäryhtiöillä on RALA-pätevyys, joka on osoitus konsernin osaamisesta ja vastuullisuudesta. Vuosittaiset auditoinnit kuuluvat RALA-pätevyyden ylläpitoon. Vuonna 2021 poikkeamia ei organisaatiossamme ollut. 

Jalonin toimintamalliin kuuluu harmaan talouden torjuminen ja voimassa olevien lakien ja säädöksien sekä tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden noudattaminen.