Tietosuojaseloste

YHTEYSHENKILÖ

044 3504 007

niina.kaukonen@jalon.fi 

REKISTERIN NIMI

Jalon Group Oy:n, Jalon Rakentajat Oy:n ja Jalon Uusimaa Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään myyntiin, asiakassuhteiden ylläpitoon, asiakasviestintään ja palvelun laadun parantamiseen. Jalon Rakentajat Oy:n ja Jalon Uusimaa Oy:n asiakasrekisterin ylläpito yhteydenottoja varten. Lähetämme myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Työhakemusrekisteriin kerätään, käsitellään ja säilytetään tietoja työnhakua varten, mahdollisen työsuhteen luomiseksi ja arviointiin työtehtävään soveltuvuudesta. Henkilö antaa luvan näiden tietojen käyttöön lähettämällä hakemuksen.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

 • lomakkeella kysytty lupa markkinointiin
 • lähettämällä työhakemuksen henkilö antaa luvan tietojen säilyttämiseen / käyttämiseen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan antamat tietosisällöt yhteydenottolomakkeella

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan sähköposti
 • Asiakkaan puhelin
 • Asiakkaan vapaamuotoiset viestit 
 

Asiakkaan antamat tietosisällöt rekrytointilomakkeella

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan sähköposti
 • Asiakkaan puhelin
 • Asiakkaan hakema paikka
 • Asiakkaan vapaamuotoiset viestit
 • Asiakkaan CV:ssä ja/tai vapaamuotoisessa hakemuksessa lähettämät tiedot 
 
 
Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics ja HubSpot  -palveluiden tietosuojaselosteissa:
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot.

Yhtiön verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Jalon Group Oy:n, Jalon Rakentajat Oy:n ja Jalon Uusimaa Oy:n työntekijät. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemien palvelujen toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLA

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Jalon Group Oy:n / Jalon Rakentajat Oy:n / Jalon Uusimaa Oy:n tiloissa, joihin vain yhtiön henkilöstöllä on pääsyoikeus. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa säilytysyksikössä.

Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät vain Jalon Group Oy:n, Jalon Rakentajat Oy:n ja Jalon Uusimaa Oy:n työsuhteessa olevat henkilöt, jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta sekä ne, joiden työtehtäviin asiakastiedot liittyvät.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen ilman erikseen pyydettävää lupaa. Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen näihin tarkoituksiin. Kielto tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa. Jokaisella on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi, kun vierailet sivustolla. Evästeitä käytetään yleisesti, jotta verkkosivustot toimisivat tai olisivat tehokkaampia. Ne myös välittävät tietoa sivuston omistajille.

Kuinka käytämme evästeitä?

Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta.Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Sivuston keräämät Google Analytics evästeet:

_ga
Evästeellä tunnistetaan kävijät.
Voimassa: 2 vuotta

Tarkemmat tiedot Google Analytics evästeistä.

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Alla olevista linkeistä saat ohjeita oman selaimesi asetuksista.